صنايع پمپ سازي تهران توليد صنايع پمپ سازي شروك
(تهران توليد)


EnglishEnglish  |  العربيهالعربیه  |  فارسيفارسي
پمپ هاي دنده اي كم فشار ZPG
كاربرد
به طور كلي پمپ هاي دنده اي كم فشار ZPG به منظور انتقالي سيالاتي با قابليت روان سازي و بدون ذرات جامد ساينده به كار مي رود.
حداكثر دماي سيال پمپ شده.........80’C
حداكثر فشار انتقالي پمپ...........6 bar
اين پمپ ها براي پمپاژ همه نوع روغن، مواد نفتي، رقيق كننده ها، امولسيون ها، مواد كمي، ملاس ها، قيرها، مواد قليايي، جلا دهنده ها، سديم سيليكات (شيشه مايع) و ... به كار مي روند.
اين پمپ ها همچنين براي سيستم هاي روان سازي و خنك كاري ماشين ها و تجهيزات گوناگون، براي سيستم هاي محرك هيدروليكي كم فشار و ... قابل استفاده است.
طراحي
پمپ هاي دنده اي ZPG از نوع افقي و اتصال از پايين بدنه هستند كه داراي سيستم دنده اي خارجي مي باشند.
چرخ دنده ها روي محورها به خوبي محكم شده اند و از سوي ديگر توسط ياتاقان هاي بوشي حمايت مي شوند كه توسط خود سيال انتقالي روان سازي مي شوند.
عدم اعمال نيروهاي شعاعي به محور و رهايي كاسه بند از فشار سيال با در نظر گرفتن اطلاعات داخلي كه با شرايط كاري پمپ همخواني داشته باشند، قابل دست يابي است.
كاسه نمدها به همراه آب بندهاي نواري از نفوذ سيال پمپ شونده به دور محور محرك جلوگيري مي نمايد.
ZPG-4

ZPG-5

ZPG-6

ZPG-7

ZPG-8

ZPG-9

ZPG-10

ZPG-20

ZPG-BL
قطعات ايمني
پمپ هاي ZPG به همراه يك شير اطمينان عرضه مي شوند كه با افزايش فشارهاي حداكثر اسمي – بايد سيال پمپ را مجددا به فضاي ورودي پمپ بازدارند و اينكار از طريق يك مسير داخلي كه در بدنه ي پمپ قرار دارد انجام مي گيرد.
محرك
به عنوان يك قانون، انتقال گشتاور پيچشي به صورت مستقيم و بوسيله ي يك كوپلينگ انعطاف پذير انجام مي گيرد. پمپ ها در حاليكه با انواع متفاوتي از موتورهاي الكتريكي مجهز شده اند و روي يك شاسي مشترك قرار دارند به عنوان مجموعه ي استاندارد پمپ عرضه مي شوند.
در دورهاي پايين تر از موتورهاي چرخدنده اي كاهشي استفاده مي شود و بين پمپ و موتور يك جعبه دنده ي مخصوص قرار مي گيرد.
جهت دوران
جهت دوران استاندارد پمپ به صورت ساعتگرد است، وقتي كه از سمت محرك ديده مي شود.
در موارد كاربردي خاص پمپ ها مي تواند به صورت پادساعتگرد ارائه شوند، اما جهت و مسير انتقال سيال عكس مي شود. اين غير ممكن است كه بتوان از يك پمپ مشابه براي دو جهت دوران استفاده كرد.
جنس پمپ
جنسي كه با علامت “LO” مشخص شده است به عنوان جنس استاندارد در نظر گرفته مي شود و قطعات اصلي آن از مواد زير تشكيل شده است:
• بدنه پمپ، محفظه ها/پوسته ها و محفظه ي كاسه بند از جنس چدن خاكستري مي باشند.
• چرخدنده ها و محورها از جنس فولاد كربني مي باشند.
• ياتاقان هاي بوشي نيز از جنس فولاد و كربني با روكشي از برنز هستند.
نماي برشي شناخت قطعات داخلي به همراه آب بند از نوع گرافيتي
ZPG

انتخاب سرعت دوران
به طور كلي موارد زير حاكم است:
براي سيالات با ويسكوزيته بالاتر قابليت روان سازي كمتر و براي پمپ هايي با طول مدت كاري بيشتر سرعت هاي دوراني پايين تر مي بايست در نظر گرفته شوند.
براي سيالات رقيق كه ويسكوزيته كمي دارند و داراي قابليت روان سازي مناسبي هستند و به خصوص در حالت هاي حداكثر فشار انتقالي به سيال سرعت هاي دوراني بالاتر مي بايست انتخاب شوند.
محدوده ي سرعت دوراني براي سيالات مختلف بر اساس ابعاد پمپ و فشار به صورت زير مي باشند:
حداكثر سرعت دوراني 1,000 min-1 براي روغن هاي روان ساز خنك كننده و ساير سيالات خود روان ساز رقيق در محدوده ي ويسكوزيته 76 mm2.s-1 تا 304 mm2.s-1 كه به ترتيب كوچكترين و بزرگترين نوع پمپ ها به آنها مربوط مي شود.

حداكثر سرعت دوراني  750 min-1 براي سيالات خود روان ساز غليظ تر كه محدوده ي ويسكوزيته 228 mm2.s-1 تا 1,140 mm2.s-1 را شامل مي شود كه به ترتيب كوچكترين و بزرگترين نوع پمپ ها به آن ها مربوط مي شوند.

حداكثر سرعت دوراني 500 min-1 براي روغن هاي سنگين قير، ملاس ها، جلا دهنده ها و ساير سيالات با ويسكوزيته هاي بالاتر كه به ترتيب كوچكترين و بزرگترين نوع پمپ ها به آن ها مربوط مي شوند.

ZPG
امروز: جمعه 4 اسفند 1402 ساعت: 20:24
پمپ هاي ZPG
پمپ هاي JK
پمپ هاي BT
پمپ هاي BTH
پمپ هاي GL

اطلاعات تماس


تلفن:33916264 – 33117332 – 33116019
ايميل: info{a} tehrantolid.ir
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به (صنايع پمپ سازي شورك (تهران توليد مي باشد.
طراحي سايت توسط شركت دبيرا